Hur gynnar företagshälsovård mina medarbetare?

Må Bra På Jobbet

Som arbetsplatschef finns det en mängd olika aspekter att överväga för att säkerställa välbefinnandet och produktiviteten hos dina medarbetare. En fråga som allt fler chefer börjar fundera över är huruvida de ska införa företagshälsovård på sin arbetsplats. Detta är inte bara en fråga om att uppfylla lagstadgade krav utan även om att skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda.

 

Vad är företagshälsovård?

Företagshälsovård innebär att erbjuda olika typer av hälsovårds- och friskvårdstjänster till de anställda på arbetsplatsen. Det kan inkludera allt från hälsoundersökningar och vaccinationer till ergonomiska bedömningar och stresshanteringstjänster. Syftet är att främja och bevara hälsan hos de anställda samt att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och skador.

 

Fördelarna med företagshälsovård

  1. Förbättrad hälsa och välbefinnande: Genom att erbjuda tillgång till hälsovårdstjänster på arbetsplatsen kan du hjälpa dina anställda att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande. Detta kan leda till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

  2. Ökad medarbetartrivsel: Att visa omsorg om dina anställdas hälsa och välbefinnande kan bidra till en positiv företagskultur och ökad medarbetartrivsel. När medarbetarna känner sig omhändertagna och uppskattade är de mer benägna att vara engagerade och lojala mot företaget.

  3. Minskad sjukfrånvaro: Genom att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar och förebyggande vårdtjänster kan du identifiera och behandla hälsoproblem i ett tidigt skede. Detta kan minska risken för långvarig sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador.

  4. Ökad produktivitet: Friska och välmående medarbetare är mer benägna att vara produktiva och engagerade i sitt arbete. Genom att främja en hälsosam arbetsmiljö kan du öka effektiviteten och prestandan hos dina anställda.

  5. Minskat ekonomiskt ansvar: Att investera i företagshälsovård kan faktiskt spara pengar på lång sikt genom att minska sjukfrånvarokostnader och arbetsrelaterade skadeförsäkringspremier.

 

Hur du kan införa företagshälsovård på din arbetsplats

  1. Utför en behovsanalys: Utvärdera behoven och förväntningarna hos dina anställda för att identifiera vilka typer av hälsovårdstjänster som skulle vara mest värdefulla för dem.

  2. Samarbeta med professionella: Ta kontakt med företagshälsovårdsleverantörer och hälsospecialister för att skräddarsy ett program som passar dina anställdas behov och budget.

  3. Kommunicera och marknadsföra: Informera dina anställda om de fördelar som företagshälsovård kan erbjuda och uppmuntra dem att dra nytta av de tillgängliga tjänsterna.

  4. Utveckla en hälsofrämjande företagskultur: Integrera hälsofrämjande aktiviteter och program i företagskulturen för att främja en hälsosam livsstil bland dina anställda.

 

Genom att införa företagshälsovård på din arbetsplats kan du skapa en mer hälsosam, produktiv och trivsam arbetsmiljö för dina anställda. Det är en investering i både deras hälsa och företagets framgång på lång sikt.

 

Vil du prata företaghälsovård med oss?

Dela

Mer läsning

Hälsokontroll

Företagskunder

Förstadagsintyg

Företagskunder

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Läkarintyg högre behörighet

AISAB

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Övriga besök

Kontakta oss för bokning

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30