Vaccin

Skydda dig själv och familjen

Information & Priser

Samtliga priser är per dos

Säsongsinfluensa 2023/2024

vaccin

Influensan återkommer varje vintersäsong och drabbar många. För vissa kan det vara direkt livshotande och för andra innebär det feber och obehag, ändrade planer och stressande sjukfrånvaro från arbetet. Det finns vaccin mot influensa och genom att vaccinera dig minskar du risken att insjukna i influensa och undviker komplikationer.

 
Intervall

Det tar 2 till 3 veckor efter vaccinationen innan du har ett skydd mot sjukdomen. Skyddet varar sedan i 6-12 månader, kortare tid hos äldre och personer med sänkt immunförsvar. Det kan därför vara bra för äldre att inte vaccinera sig alltför tidigt på säsongen. Genom att vaccinera dig minskar risken att insjukna i svår influensa, få allvarliga komplikationer och du minskar risken för följdsjukdomar med ca 50 procent.

TBE

vaccin mot fästing

TBE – Tick Borne Encephalitis -är en virussjukdom som smittar från djur till människor via fästingar. TBE kan orsaka allvarlig hjärn- och hjärnhinneinflammation och så många som en tredjedel av de som insjuknar drabbas av långvariga eller bestående besvär. Det finns ingen botande behandling, men det finns förebyggande och beprövade vaccin som skyddar mot sjukdom om du följer ditt vaccinationsschema.

 
Intervall

Våra läkare och sköterskor på Medical följer de rekommendationer som gemensamt utarbetats av landets smittskyddsläkare.

1-49 års ålder
Rekommendationen är 3 doser inom det första året följt av påfyllnadsdoser för ett fortsatt bra skydd mot TBE.  Du rekommenderas att ta dos 2 en månad efter första dosen och dos 3 tas 5-12 månader efter dos 2. Du fyller sedan på med påfyllnadsdoser där den fjärde dosen tas 3 år efter dos 3. Sedan fyller du på med en dos vart 5:e år för att säkra ditt skydd mot  TBE.

50+ eller personer mer nedsatt immunförsvar
Rekommendationen är att du tar dos 2 en månad efter dos 1 och sedan tas dos 3, två månader efter dos 2. Fjärde dosen tas fem till tolv månader efter den tredje dosen och den femte dosen tas 3 år efter den fjärde dosen.  Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE.

Zostavax

vaccin mot bältros

Zostavax är ett vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN); den långvariga nervsmärta som följer på bältros.

Vaccinet är godkänt för dig som är 50 år och uppåt, men på grund av att det råder osäkerhet rörande boostring, så rekommenderar vi i normalfall vaccinet till dig som är 60 år och äldre.

 
Intervall

Vaccinet ges i en enda dos i överarmen. Om tillämpligt ska det ha gått ett år sedan senaste episod av bältros, dvs efter att blåsorna försvunnit.

Shingrix

vaccin mot bältros

Shingrix är ett modernt vaccin mot bältros som ger ett mycket gott skydd mot bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion med nervsmärta – så kallad postherpetisk neuralgi (PHN).

 
Intervall

Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum och efter de två doserna har man ett effektivt sjukdomsskydd.

Pneumovax

vaccin mot lunginflammation

Det här vaccinet skyddar framförallt mot det som kallas för invasiv pneumokocksjukdom, dvs den blodförgiftning som kan uppstå efter en lunginflammation, särskilt hos vissa riskgrupper.

 
Intervall

Pneumovax ges i en dos och skyddar i ca 5-6 år. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Prevenar 13

vaccin mot lunginflammation

Prevenar 13 är ett konjugerat polysackaridvaccin som används vid vaccination av personer med mycket hög risk för allvarligt förlopp vid pneumokockinfektion.

 
Intervall

Vaccinet ges i en dos i överarmsmuskeln.

Boostrix

vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

Detta vaccin ingår som en del av barnvaccinationsprogrammet och ska fyllas på i 20-årsintervaller, för att se till att ditt skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är komplett. Det innebär att det blir aktuellt för de flesta när de fyller 30 år, planerar att skaffa barn eller är gravida.

 
Intervall

Vaccinet ges i en dos, och administreras vanligen i en överarm.

Hälsokontroll

Företagskunder

Förstadagsintyg

Företagskunder

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Läkarintyg högre behörighet

AISAB

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Övriga besök

Kontakta oss för bokning

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30