Prislista

Företagshälsovård

Priserna är angivna exkl. moms

Årlig Serviceavgift

600

kr / person

Hälsokontroll Premium

*

inkl. läkarbesök

*

1 950

kr

Läkarbesök *

450

kr

Stressformulär

*

inkl. sammanställning

*

295

kr / person

Rehabläkare

uppstartsmöte

3 700

kr

Rehabläkare

återbesök

3 200

kr

Läkarbesök rehab

leg. läkare

2 200

kr

KBT

leg. läkare

från

1 250

kr

Krishantering

2 100

kr

Ergonomi

1 300

kr / tim

HLR-utbildning

upp till 12 peroner

5 990

kr / tillfälle

Läkarintyg

från

1 195

kr

Drogtest

från

2 390

kr

Röntgenundersökningar

från

1 050

kr

Klinisk kemi

extra blodprover

från

195

kr

Vaccination

från

370

kr

* Momsbefriade tjänster

Privatvård

Priserna är angivna inkl. moms

Hälsokontroll Premium

inkl. läkarbesök

2 700

kr

Läkarbesök *

1 500

kr

Läkarintyg

från

1 195

kr

Vaccination

från

370

kr

* Vid årlig Hälsokontroll kostar övriga läkarbesök 450 kr.

Frågor & svar

Hur lång tid tar det att komma igång?

Vanligtvis är ni igång på en dag.

Vi går igenom era behov och skickar därefter ut ett e-avtal som ni signerar digitalt.

Hur sker betalningar?

Vi skickar fakturor i efterhand.

I de fall ni vill att er personal ska betala för vissa tjänster själva kan de betala med kort eller swish på plats i vår mottagning, i samband med besök.

Kan vi sätta ett kostnadstak?

Ja, vi skräddarsyr upplägget så att antalet eskalerade medarbetare inte gör att överenskommen budget överskrids. Självklart går det även bra att testa oss på ett mindre antal medarbetare för att sedan skala upp successivt.

Kan jag som chef få en indikation om mina medarbetares hälsotillstånd?

Informationen på individnivå är självklart sekretessbelagd. Däremot kan du som beställare få en månatlig uppdatering på den generella mentala hälsan på företaget. Detta kan användas som insiktsfullt underlag under organisationsförändringar eller liknande, så att ni kan följa hur arbetsstyrkans mående påverkas och erbjuda in rätt stöd.

Hur mycket tid förväntas varje anställd lägga?

Det är såklart helt beroende på hur behovet och intresset ser ut. För anställda som blir tilldelade klinisk hjälp, vid exempelvis sjukskrivning, kan det krävas att man lägger ner tid varje vecka. För någon utan direkt problematik är upplägget mer fritt.

Hälsokontroll

Företagskunder

Förstadagsintyg

Företagskunder

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Läkarintyg högre behörighet

AISAB

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Övriga besök

Kontakta oss för bokning

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30