Hälsokontroll Premium

Dina värden dokumenterade

Råd till förbättrad hälsa

Personlig återkoppling

Kontroller som utförs

.

Fysiska tester

.

Blodprover

Hjärta

Vilo-EKG

Med hjälp av EKG kan man mäta hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen ger en kurva som bland annat visar hjärtats rytm, impulsutbredning samt eventuella skador på hjärtmuskeln, till exempel hjärtförstoring eller hjärtinfarkt.

Hjärta

Blodtrycksmätning i relativ vila

Många som har högt blodtryck märker ingenting alls. Vissa får lite ont i huvudet eller känner sig trötta, men oftast upptäcks det höga blodtrycket först när man gör en kontroll. Alla vuxna bör därför göra en blodtrycksmätning någon gång.

Ögon

Syntest på lång och nära håll

 

Syntestet ger en fingervisning om du är närsynt och/eller astigmatisk. Ögats förmåga att ställa om synen från långt håll till nära håll kallas ackommodation. Det är vanligt att detta blir svårare efter att du har fyllt 40 år.

Hörsel

Audiogram – hörseltest

Ett audiogram är till stor hjälp för att skilja mellan olika typer av hörselnedsättningar.

Lungor

PEF-mätning/minispirometri

Ger objektiv information om lungvolymer och luftflöden vid maximal utandning.

Vikt

Vikt och midjemått

 

BMI är ett mått på förhållandet mellan längden och vikten. Det används för att räkna ut om man har undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma.

Urin

Urinprov avseende protein och glukos

Urinprov tas till exempel för att kontrollera att det inte finns någon skada eller sjukdom i urinvägarna. Provet kan ibland visa om det finns tecken till diabetes.

Avföring

Avföringsprov

Män över 40 år
Kvinnor över 40 år

Provet F-Hb tas för att undersöka om du har blod i avföringen. Det är vanligt att provet behövs för att ta reda på varför du har tarmbesvär eller blodbrist.

Blodkroppar

Blodstatus

Om du ofta är trött, yr eller andfådd kan det bero på blodbrist. Med detta test får du klarhet i om du lider av blodbrist samt får en indikation på ditt immunförsvars funktion.

Hjärta och kärl

HDL

HDL (eller high density lipoprotein) och LDL (low density lipoprotein) är lipoproteiner som transporterar kolesterol. Benämns ibland ”det goda kolesterolet” (HDL) samt ”det onda kolesterolet” (LDL).

Hjärta och kärl

LDL

 

HDL (eller high density lipoprotein) och LDL (low density lipoprotein) är lipoproteiner som transporterar kolesterol. Benämns ibland ”det goda kolesterolet” (HDL) samt ”det onda kolesterolet” (LDL).

Hjärta och kärl

LDL HDL kvot

Med hjälp av LDL-/HDL-kvoten kan läkarna se ifall du behöver ta medicin.

Hjärta och kärl

Kolesterol

Kolesterol kan tas upp via födan eller tillverkas av levern. Kolesterol är en mycket viktig molekyl för kroppen och behövs såväl som ursprunglig byggsten för våra steroidhormoner som beståndsdel i våra cellväggar. Det behövs även i produktionen av gallsyra.

Hjärta och kärl

Triglycerider

Triglycerider är den vanligaste formen av fett som finns i maten och som kan lagras i dina fettceller. Triglycerider kan både brytas ned och byggas upp av kroppen utifrån behovet av energi och tas också upp via födan.

Inflammation

CRP

Vanligt CRP eller i folkmun ofta kallat för “snabbsänkan” är mest känt som ett infektionsprov, men något som kanske inte är lika känt är att CRP även spelar roll i riskvärderingen för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

Diabetes

Glukos

Glukos är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet.

Lever

ASAT

 

Ett prov på aspartataminotransferas (ASAT) mäter mängden av detta enzym i blodet. ASAT finns normalt i röda blodkroppar, lever, hjärta, muskelvävnader, bukspottkörtel och njurar.

Lever

ALAT

ALAT-testet görs för att kontrollera leverns tillstånd och om den skadats. Med hjälp att testet är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus.

Lever

Gamma GT

GGT är ett enzym som huvudsakligen finns i leverceller (samt i njurarna och bukspottkörteln) och spelar en nyckelroll i avgiftningen av droger och alkohol i levern.

Vitaminer &
mineraler

Järn

Järn är en viktig beståndsdel i hemoglobinet som finns i våra röda blodkroppar. Järnprov mäter nivåerna av järn som är bundet till dess transportprotein i blodet, transferrin.

Njurar

Kreatinin

Kreatinin är ett ämne som normalt bildas i muskulaturen och som utsöndras via urinen och används som en markör för att analysera njurarnas funktion.

Njurar

PT GFR

Njurfunktionen kan uppskattas med hjälp av olika typer av värden för eGFR, vilka är olika beräknade mått på njurfunktionen.

Njurar

Urat

Urat är en av kroppens nedbrytningsprodukter och elimineras både via avföringen och urinen. Höga värden av urat i blodet kan göra att kristallbildning sker i leder vilket kan leda till så kallad gikt.

Njurar

Natrium

Natrium är ett vanligt förekommande grundämne och ett mineral som fyller många viktiga funktioner i kroppen.

Njurar

Kalium

Kalium är en mineral som fyller många viktiga funktioner i kroppen. Kalium är viktigt för att vårt nervsystem ska fungera optimalt men också för muskelarbete.

Sköldkörtel

TSH

Kvinnor över 40 år

Ett TSH-test mäter mängden av tyroidstimulerande hormon (TSH) i blodet. Den övergripande anledningen till att testa TSH är helt enkelt för att undersöka om sköldkörteln fungerar som den ska.

Cancer

PSA
Män över 40 år

PSA kan öka på grund av inflammation i prostatakörteln (prostatit) eller prostatacancer. Att hitta prostatacancer tidigt och behandla det kan förhindra vissa hälsoproblem och minska risken för att dö i cancer.

Vitaminer &
mineraler

Vitamin B12 (Kobalamin)
Män över 40 år
Kvinnor över 40 år

Vitamin B12, som även kallas kobalamin, är 1 av 8 B-vitaminer. Alla B-vitaminer hjälper kroppen att omvandla mat till bränsle, som används för att producera energi.

Hjärta och kärl

LD

Män över 65 år

Kvinnor över 65 år

LD, laktatdehydrogenas är ett enzym. som främst återfinns i lever, hjärta, skelettmuskulatur och i röda blodkroppar.

Lever

ALP
Män över 65 år
Kvinnor över 65 år

ALP, eller alkaliskt fosfatas som förkortningen står för, är ett enzym som finns i hela kroppen men i extra stor mängd i lever och i skelett.

Njurar

Kalcium
Män över 65 år
Kvinnor över 65 år

Kalcium är ett av det vanligaste och viktigaste mineralerna i kroppen. Kalcium är viktigt för cellsignalering och för väl fungerande muskler, nerver och hjärta.

Så fungerar det

1

Boka tid

För att boka in en hälsokontroll så kan du boka tid direkt här, ringa till oss eller skicka ett mail.

2

Provtagning med sjuksköterska

Trots att vi i drygt 30 år levererat förstklassig service offererar vi än  idag konkurrenskrafitga priser. Du hittar vår prislista här.

3

Genomgång av provsvar med läkare

I hälsokontrollen ingår ett samtal med läkare där ni tillsammans går igenom provsvaren. Under samtalet finns tid för frågor. Du väljer om samtalet är på plats eller digitalt. Du får alltid en kopia av dina provsvar i samband med samtalet.

Bli företagskund

Kontakta oss för offert.

Boka enskilt besök

Hälsoundersökning

fr. 1 950 kr

Extra prover

Se lista ovan

Extra prover

Hormoner

Progesteron
195 kr

Progesteron är ett kvinnligt könshormon som påverkar fertilitet och ägglossning. Progesteron kan ge en indikation på huruvida en ägglossning har skett.

Hormoner

Östradiol
295 kr

Östradiol är det främsta kvinnliga könshormonet. Östradiol är ansvarig för utvecklingen av kvinnliga sekundära sexuella egenskaper som bröst, utbredning av höfterna och ett feminint mönster.

Diabetes

HbA1c
195 kr

HbA1c, även kallad Hemoglobin A1c, är hemoglobin med glukos som har fästs sig fast i blodkroppen. HbA1c utvärderar den genomsnittliga mängden glukos i blodet under de senaste två till tre månaderna.

Hormoner

Kortisol

195 kr 

Kortisol är ett hormon som produceras i binjurarna. Det kallas även för vårt stresshormon. Kortisol har en mängd olika funktioner där det i akuta stress-situationer kan hjälpa dig att prestera både fysiskt och mentalt.

Sköldkörtel

T3 Fritt
195 kr

Ett fritt T3-test används för att bedöma sköldkörtelfunktion, speciellt när man har symtom på sköldkörtelfunktionsrubbning men normalt fritt T4.

Sköldkörtel

T4 Fritt
195 kr

Fritt T4 analyseras tillsamman med TSH och ibland även fritt T3 i syfte att bedöma sköldkörtelfunktion och om under- (hypotyreos) eller över- (hypertyreos) funktion föreligger.

Sköldkörtel

Anti-TPO
595 kr

Anti-TPO analyseras för att fastställa orsaken till underfunktion i sköldkörteln. I samband med avvikande provsvar för de sköldkörtelhormoner som man mäter rutinmässigt.

Sköldkörtel

TRAK
595kr

TRAK analyseras oftast för att fastställa orsaken till överfunktion i sköldkörteln. I samband med avvikande provsvar för de sköldkörtelhormoner som man mäter rutinmässigt.

Alkohol

PEth, alkholkonsumtion
995 kr

För dig som vill förstår hur din alkohol påverkar din hälsa men även hur din eventuella uppföljningsbehandling fungerar.

Vitaminer &
mineraler

D-vitamin
995 kr

D-vitamin är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på vitaminet har en roll i många sjukdomar. Risken för såväl infektionssjukdomar som vinter- och vårdepressioner, multipel skleros, cancer, diabetes, hjärtsjukdom, benskörhet, generell värk och övervikt kan öka vid D-vitaminbrist.

Vitaminer &
mineraler

Ferritin
195 kr

Ferritin är en markör som avspeglar tillgången på järn i kroppen. Järn är inte bara en av hemoglobinets beståndsdelar som är nödvändig för att transportera syre till alla delar av kroppen, utan även en nödvändig del av kroppens ämnesomsättning.

Vitaminer &
mineraler

Folat (Folsyra)
195 kr

Folsyra är en viktig faktor för tillväxt och är en förutsättning för att blod (de röda blodkropparna) ska bildas och för normal celldelning.

Vitaminer &
mineraler

Zink
295 kr

Zink behövs även för smak- och luktsinnet. Under graviditet, spädbarnsår och barndom behöver kroppen zink för att växa och utvecklas ordentligt.

Vitaminer &
mineraler

Magnesium
195 kr

Magnesium spelar en nödvändig roll i ett stort antal enzymers funktion. Magnesium tas upp via födan och utsöndras via urinen. Brist på magnesium kan ge nervbesvär i form av bl.a. kramper men kan även leda till trötthet och håglöshet.

Vitaminer &
mineraler

Homocystein
295 kr

Homocystein ingår i omsättningen av aminosyror och kan användas för att påvisa brist på folat (vitamin B9), kobalamin (vitamin B12) eller pyridoxin (vitamin B6).

Njurar

Albumin
195 kr

En analys av albuminvärdet ger bland annat en indikation på hur vätskebalansen i kroppen ser ut och vi får en bild av kroppens näringsstatus.

Njurar

Cystatin C
195 kr

Cystatin C är ett protein som bildas i kroppens celler och filtreras och utsöndras via njurarna. Detta gör att det också är ett bra mått på njurarnas funktion.

Njurar

Albumin
195 kr

En analys av albuminvärdet ger bland annat en indikation på hur vätskebalansen i kroppen ser ut och vi får en bild av kroppens näringsstatus.

Njurar

Cystatin C
195 kr

Cystatin C är ett protein som bildas i kroppens celler och filtreras och utsöndras via njurarna. Detta gör att det också är ett bra mått på njurarnas funktion.

Cancer

PSA Kvot
595 kr

Kvoten kan hjälpa till och ge en vägledning till om ett högt PSA-värde är orsakat av en cancer eller av en godartad prostataförstoring. Ju högre PSA-kvoten är desto högre är chansen att det är godartat och inte cancer.

Hjärta och kärl

Apo A1
195 kr

Apolipoprotein A1 är ett viktigt proteinkomplex i HDL-kolesterol (”det goda kolesterolet”).

Hjärta och kärl

Apo B
195 kr

Apolipoprotein B analyseras tillsammans med andra blodfetter för att ta reda på risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden.

Cancer

PSA
295 kr

PSA kan öka på grund av inflammation i prostatakörteln (prostatit) eller prostatacancer. Att hitta prostatacancer tidigt och behandla det kan förhindra vissa hälsoproblem och minska risken för att dö i cancer.

Frågor & svar

Kan jag som chef få en indikation om mina medarbetares allmänna hälsotillstånd?

Informationen på individnivå är självklart sekretessbelagd. Däremot kan du som beställare få en månatlig uppdatering på den generella mentala hälsan på företaget. Detta kan användas som insiktsfullt underlag under organisationsförändringar eller liknande, så att ni kan följa hur arbetsstyrkans mående påverkas och erbjuda in rätt stöd.

Kan vi sätta ett kostnadstak?

Ja, vi skräddarsyr upplägget så att antalet eskalerade medarbetare inte gör att överenskommen budget överskrids. Självklart går det även bra att testa oss på ett mindre antal medarbetare för att sedan skala upp successivt.

Hur mycket tid förväntas varje anställd lägga?

Det är såklart helt beroende på hur behovet och intresset ser ut. För anställda som blir tilldelade klinisk hjälp, vid exempelvis sjukskrivning, kan det krävas att man lägger ner tid varje vecka. För någon utan direkt problematik är upplägget mer fritt.

Hälsokontroll

Företagskunder

Förstadagsintyg

Företagskunder

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Läkarintyg högre behörighet

AISAB

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30

Övriga besök

Kontakta oss för bokning

Telefontid
Vardagar mellan 08.30–10.00 och 13.30–14.30