Transparensredovisning

Transparens
redovisning

Kontaktinformation

Stockholm Medical Office NFL AB
BOX 24237
104 51 Stockholm
Stockholms län

Stockholm Medical Office LAB AB (SMOLAB AB)
BOX 24237
104 51 Stockholm
Stockholms län

Besöksadress: Kommendörsgatan 44
Telefon: 08-545 816 70 (växel)
Mail: info@medical.se

Kontaktperson: Fredrik Lind, Styrelseledamot

Basfakta

För 2023 gäller följande för våra enheter:
Vi omsatte totalt 10,2 miljoner kronor och hade cirka 9 anställda under 2022. Verksamheten bedrivs från vår läkarmottagning på Kommendörsgatan 44 i Stockholm.

Mer bolagsinformation på Allabolag.se:

Mål och inriktning

Stockholm Medicals affärsidé är att erbjuda kvalitativ Företagshälsovård till ett konkurrenskraftigt pris. Med fokus på Stockholms län och anknytande områden erbjuder vi en komplett Företagshälsovård till våra företagskunder, från Hälsokontroller till krishantering och stödsamtal.

Vårt mål är att vara Stockholms ledande mottagning för Företagshälsovård. Med ledande menar vi att vi ska leda marknaden och vara den aktör man vänder sig till först.

För att etablera oss som den ledande aktören fokuserar vi på att bibehålla hög kvalité i den vård vi erbjuder, samtidigt som vi lägger högt fokus på att erbjuda så låga priser som vanligt för att ge så många företag som möjligt tillgång till kvalitativ Företagshälsovård.

Medarbetare

Antal anställda
Vi har ca 9 anställda. Verksamheten bedrivs primärt från vår läkarmottagning på Kommendörsgatan 44 i Stockholm.

 

Språkmöjligheter
På vår mottagning i Stockholm finns flera olika språkkunskaper. På mottagningen talas det svenska, engelska, persiska (farsi) och spanska.

 

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Stockholm Medical för att verka som läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor rekryteras med respektive specialistkompetens, relevant utbildning samt relevanta licenser för sitt område. Vidare anställer vi i de flesta fallen personer med flerårig erfarenhet inom respektive områden, för att bibehålla den kvalitativa vård vi erbjuder samt erhålla hög kompetens inom relevanta områden.

 

Kollektivavtal
Stockholm Medical Office NFL har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Stockholm Medical Office LAB (SMOLAB) har ansökt om kollektivavtal hos Vårdföretagarna.

 

Ägare- och styrelseinformation
Stockholm Medical Office NFL AB, org.nr: 556577-7728
Stockholm Medical Office LAB AB (SMOLAB AB), org.nr: 556672-8969
Bolagsformer: Aktiebolag

För mer information om våra organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se:

För 2023 gäller följande

Styrelse

  • Fredrik Lind

 

Företagsledning

  • Maria Fetrak, Klinikchef
  • Åsa Joelsson, Personalchef
  • Per Möller, Avdelningschef Företagshälsovård

 

Ägare
Stockholm Medical Office NFL AB och Stockholm Medical Office LAB AB (SMOLAB AB) ägs till 100% av Stockholm Capital Group AB.

Stockholm Capital Group AB
Org.nr. 556550-7968.

Läs mer om vårt erbjudande

Hälsokontroll

Få er personals värden dokumenterade och få råd om hur de kan behålla eller förbättra sin hälsa.

Express Sjukvård

Er personal kan boka tid hos vår läkare och garanteras en besökstid inom två dagar.

Drogtest

Vi hjälper er genomföra planerade eller slumpmässiga drog- och alkoholtester på er arbetsplats.

Rehabilitering

Gör det möjligt för er personal att få hjälp med psykiska hälsorelaterade sjukdomar och enklare återgå till arbete.

Vaccination

Vi hjälper er välja rätt vaccin för er personal och genomför alla vaccinationer på plats vid önskan.

Medicinska intyg

Vi genomför hälsoundersökningar och utfärdar läkarintyg, såväl arbetsrelaterade som försäkringsärenden.

HLR-utbildning

HLR-utbildning är avgörande för alla arbetsplatser. Vi håller i utbildningar och kurser på plats.

Ergonomi

Utbildningar på plats med individuella arbetsplatsbesök och efterföljande rapportsammanställningar.

KBT

Förbättra mentalt välbefinnande och arbetsprestationer bekvämt med sessioner i vår klinik eller på plats hos er.

Privat vård

Hälsokontroll

Få dina värderingar dokumenterade och få råd om hur du kan behålla eller förbättra din hälsa.

Sjukvård

Privat sjukvård innebär att träffa samma läkare som kan din sjukdomshistoria och ger dig tillräckligt med tid.

Vaccination

Du hittar de flesta vacciner på vår klinik och kan få rådgivning baserat på din situation och hälsa.

Medicinska intyg

Vi hjälper dig med de läkarintyg du är i behov utan, både arbetsrelaterade och försäkringsfall.

Jobba med oss

Vill du prata med oss ​​innan du bokar ett besök? Ring oss så hjälper vi dig.

Företagshälsovård

Företagshälsovård

Läs mer om vårt erbjudande och hur vi hjälper företag förbättra hälsan hos sina medarbetare.

Hälsokontroll

Få er personals värden dokumenterade och få råd om hur de kan behålla eller förbättra sin hälsa.

Express Sjukvård

Er personal kan boka tid hos vår läkare och garanteras en besökstid inom två dagar.

Drogtest

VI hjälper er genomföra planerade eller slumpmässiga drog- och alkoholtester på er arbetsplats.

Rehabilitering

Gör det möjligt för er personal att få hjälp med psykiska hälsorelaterade sjukdomar och enklare återgå till arbete.

Vaccination

Vi hjälper er välja rätt vaccin för er personal och genomför alla vaccinationer på plats vid önskan.

Medicinska intyg

Vi genomför hälsoundersökningar och utfärdar läkarintyg, såväl arbetsrelaterade som försäkringsärenden.

HLR-utbildning

HLR-utbildning är avgörande för alla arbetsplatser. Vi håller i utbildningar och kurser på plats.

Ergonomi

Utbildningar på plats med individuella arbetsplatsbesök och efterföljande rapportsammanställningar.

KBT

Förbättra mentalt välbefinnande och arbetsprestationer bekvämt med sessioner i vår klinik eller på plats hos er.

Privat vård

Hälsokontroll

Få dina värderingar dokumenterade och få råd om hur du kan behålla eller förbättra din hälsa.

Sjukvård

Privat sjukvård innebär att träffa samma läkare som kan din sjukdomshistoria och ger dig tillräckligt med tid.

Vaccination

Du hittar de flesta vacciner på vår klinik och kan få rådgivning baserat på din situation och hälsa.

Medicinska intyg

Vi hjälper dig med de läkarintyg du är i behov utan, både arbetsrelaterade och försäkringsfall.