Medical

Företagshälsovård

Medical är en modern företagshälsovård med alla komponenter och kompetenser som krävs för att leverera en komplett lösning för alla typer av företag och organisationer, stora som små.

Företagshälsovård

Våra tjänster

Hälsokontroll

All vår företagshälsovård utgår ifrån en klassisk hälsokontroll, ett väl beprövat sätt att mäta varje individs hälsa.

Läs mer

Psykoterapi

Vi har en mycket välslipad psykoterapienhet bestående av tre olika typer av kompetenser beroende på behov.

Läs mer

Drog- och alkoholtest

Att göra en alkoholtest kan man göra på en enskild anställd om man misstänker att denne är påverkad.

Läs mer

Ergonomi

Ergonomiutbildningar på företag med individuella arbetsplatsbesök och rapportsammanställning.

Läs mer

Rehabilitering

Vi erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering efter sjukdom och olycksfall.

Läs mer

HLR-utbildning

Vår omtyckta och värdefulla kurs i Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare utförs av våra egna legitimerade instruktörer.

Läs mer

Teckna avtal / pris

Priserna på våra tjänster sätter vi lågt för att bygga långa relationer med våra kunder och patienter. Vi är idag ett självklart val av de flesta ambassader, många företag och myndigheter.