Lunginflammation

Om lunginflammation
Lunginflammation kan drabba alla och ge allvarliga komplikationer. Sjukdomen drabbar framförallt äldre personer, sjuka eller personer med nedsatt immunförsvar. Lyckligt nog finns vaccin mot lunginflammation.

Det finns två olika typer av vaccin mot lunginflammation: Prevenar och Pneumovax. Pneumovax subventioneras av landstinget om du tillhör en riskgrupp och blir därför gratis medan Prevenar får bekostas själv. Prevenar anses vara ett bättre vaccin som skyddar bättre.


Riskgrupper
Vi har avtal med Stockholm Läns landsting för att kunna erbjuda Pneumovax gratis till riskgrupper. Riskgrupper är följande:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.