Vattkoppor (Varivax)

Om Vattkoppor
Vattkoppor är en otroligt smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus och oftast drabbar barn. Symtomen är kliande fyllda blåsor som kommer tillsammans med feber. Vattkoppor kommer ofta i olika omgångar och kan vara upp till en vecka åt gången.

Vattkoppor har också allvarliga följdsjukdomar, såsom hjärninflammation, lunginflammation och svår bakterieinfektion i huden.

Ju äldre man är när man får vattkoppor desto värre brukar symtomen bli och sjukdomen kan bli allvarlig. Vattkoppor under graviditeten är farligt för både mamman och fostret.

Om vaccinet
Vattkoppsvaccinet heter Varivax och ger ett mycket gott skydd och har väldigt få biverkningar.

Detta vaccinet ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige, men gör det i många länder i Europa samt USA.

Doser och skydd
Skyddet ges genom två vaccinationer. Om du skulle få sjukdomen mellan de två doserna blir symtomen mycket lindrigare än om första dosen inte skulle tagits. Efter två doser får du ett livslångt skydd mot vattkoppor.

Minska risken för bältros
Vaccination mot vattkoppor minskar risken för bältros senare i livet med 70–80% jämfört med genomgången sjukdom.

​​

Åldersgräns
Vaccinet kan ges till barn som fyllt 9 månader och framåt. Vaccinet ges även till vuxna.