Om oss

Företagsfakta
Vi vill bidra till transparens och öppenhet och har därför uppdaterat vår hemsida med nedanstående information. I syfte att visa privata aktörers seriositet vill vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega att alla välfärdsföretag (skola, vård & omsorg) öppet redovisar företagsfakta. De högt ställda krav och riktlinjer vi följer är gemensamma för alla.

Grundinformation om Medical Vårdcentral
Företaget bedriver vårdcentral inom Vårdval och nationella taxan Västra Götaland Region.
Personal: 10 personer.
Sjukfrånvaro under 2019: >1% (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).

Kontaktuppgifter
Medical Vårdcentral Göteborg Östra
Ljusårsvägen 100
415 18 Göteborg
Telefon: 031- 222 300
E-post: info@medical.se

Företagsledning & ägare
På allabolag.se finns mer information om företaget.
Ägare: Docsvea Östra AB (Org nr. 559185-9839)
Kontaktperson: Susanne Eriksson
Telefon: susanne.eriksson@medical.se

Kvalitet
Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler inom nationella taxan och Vårdval.

Våra värderingar  
Medical vill stå för respekt för alla individers lika värde, vi vill ge kunden högsta kvalitet och en god tillgänglighet. Medical verkar för ett befrämjande av hälsa och välbefinnande genom att stödja och motivera individen till ett eget hälsoansvar.

Värdegrund
Medicals värdegrund lyfter tanken om alla människors lika värde, respekt, hög kunskap och ett gott bemötande.
Vägledande ord i vår värdegrund:
Arbetsglädje
Flexibilitet
Kompetens
Våra kunders förtroende grundas på vår professionalism och kompetens