Medical

Vaccinbussar TBE

Medical Vaccin är Sveriges största vaccinatör med 24 vaccinationsbussar som trafikerar hållplatser från Smygehamn i söder till Sundsvall i norr. Medical Vaccin kommer alltid närmare och oftare till dig. Vår nästa säsong börjar April 2022. 

“Vi har i år ökat vår närvaro i hela södra Sverige med flera vaccinbussar och är så glada för att ha fått äran att vaccinera så många hittills. Vi har bestämt oss för att öka intervallerna på besök i år väsentligt då intresset är så stort.”