Tyfoid

Om Tyfoid
Tyfoid är en sjukdom som sprids genom en bakterie via mat och dryck. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du skall vistas i ett land som har sjukdomen i mer än 3 veckor och om du ska äta på enkla matställen utanför turistområden.

 

Om vaccinet
Vaccinet som skyddar mot Tyfoid heter Vivotif och är ett tablettvaccin.

Barn under 5 år får vaccinet som spruta.

Dosschema och skydd
Efter 3 doser med Vivotif blir du skyddad mot tyfoid i tre år. Om du skulle behöva fortsatt skydd bör vaccinationen genomföras igen.