Medical

Skyddat boende

Insatsen Skydd

Medical erbjuder skyddslägenheter med självhushåll över hela Sverige. Målgruppen gäller kvinnor och män utsatta för våld eller hot om våld, med eller utan medföljande barn. Husdjur har även möjlighet att följa med.

 

 

Stödboende

Om skyddat boende

Vad är skyddat boende?

Vi erbjuder våra placerade det stöd som bedöms lämpligt, utifrån individens behov.
Vi gör tillsammans med er en individanpassad bedömning samt kartläggning om hur stödbehovet ser ut. För oss är varje uppdrag unikt. Praktiskt stöd som anses vara relevant för att bidra till säkerhet, välmående och självständighet tillhandahåller vi genom särskilt kvalificerade kontaktpersoner. Samtliga placerade har en knapp-telefon knuten till sig, där personal finns att nå dygnet runt. Vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i kris, säkerhetsplanering samt hotbildsanalys.

Våra boenden

  • Våra boenden är möblerade och klara för inflyttning
  • Medical Skydd har samverkan med olika externa vårdkontakter
  • Hjälp med administrativa uppgifter och kontakt med myndigheter
  • Hjälp med skol-/och förskoleplats
  • Hjälp med arbetsmarknad och kontakt med Arbetsförmedlingen
  • Hjälp med att söka egen bostad
  • Säkerhetsutbildning
  • Hjälp med juridiskt ombud
  • Samt övriga insatser enligt uppdrag från uppdragsgivare eller klient

Placering

08-409 41 003
Ring oss för placeringsrådgivning och frågor. Det går också bra att skicka ett email till placering@medical.se.

Vill du veta mer om våra skyddsboenden?

Kontakta oss så berättar vi mer om våra skyddsboenden och hur det fungerar. Skicka ett email till skydd@medical.se.