Röda hund (MPR)

Om Röda hund
Röda hund är en smittsam sjukdom. Själva sjukdomen har ofta lindriga symtom men om en gravid kvinna blir smittad kan barnet få svåra skador. Röda hund är ovanlig i Sverige eftersom det ingår i vaccinationsprogrammet, men sjukdomen är vanlig utomlands så du bör kolla upp ditt vaccinationsskydd innan du reser utomlands, särskilt om du är gravid.​

Vaccinationsprogrammet
De flesta svenskar är skyddade mot påssjuka i och med det allmänna vaccinationsprogrammet. När barnet är 18 månader ges den första MPR-dosen enligt vaccinationsprogrammet. Påfyllnadsdosen sker sedan i årskurs 1 eller 2.

Om vaccinet MPR
Vaccinet är en kombinationsspruta som heter MPR och skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund.

 

Doser och skydd
Vaccinet ges i två doser för att ge ett bra skydd. Den första dosen ger ett så kallat grundskydd mot sjukdomen. Den andra dosen stärker och förlänger skyddet.

Vem bör ta vaccinet?
Vuxna som ej har blivit vaccinerade som barn

Gravida som ej har vaccinerats och ska resa bort

 

Barn som ska resa utomlands
Vid utlandsresor kan vaccinationen behöva ske tidigare än 18 månader, vilket kan ordnas på en av våra mottagningar mot privat betalning.

 

Personer födda mellan år 1960-1980
Individer som är födda i Sverige mellan år 1960-1980 bör komplettera sitt skydd eller påbörja vaccination förutsatt att man inte har insjuknat i sjukdomen tidigare och endast fått en dos av vaccinet.