Medical

Rehabilitering

När en medarbetare är sjuk en längre tid uppstår arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilket innebär att du måste medverka till en effektiv rehabilitering.

Rehabilitering

Så fungerar det

Allmän info

När en medarbetare är sjuk en längre tid uppstår arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilket innebär att arbetsgivaren hjälper till med en effektiv rehabilitering. Arbetsgivare är alltid ansvariga för arbetslivsinriktad rehabilitering och att tillse att en bedömning av medarbetarens arbetsförmåga görs. Medarbetaren själv måste också aktivt medverka till en effektiv rehabilitering. Exakt vad du som arbetsgivare behöver göra under sjukskrivningen regleras i LAS (lagen om anställningsskydd), i arbetsmiljölagen och i Socialförsäkringsbalken. Det är många delar att hålla reda på vid en rehabilitering. Vår rehabläkare hjälper arbetsgivaren att skapa en plattform för fungerande rutiner som täcker allt från utredning till åtgärder.

Skulle en medarbetare vara sjukskriven under en längre period är det Försäkringskassan som ansvarar för samordningen av insatserna. Exempel på rehabiliteringsåtgärder är arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter eller omplacering, ändrade arbetstider, anpassning av arbetsplatsen, teknisk utrustning.  kompetensutveckling och omskolning. Tre- (arbetsgivare, rehabläkare, medarbetare) eller fyrpartssamal (arbetsgivare, rehabläkare, medarbetare, försäkringskassan) är en viktig del i rehabiliteringsarbetet.

Vi erbjuder erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering efter sjukdom och olycksfall. Detta innefattar exempelvis rehabilitering genom insatser av rehabläkare, företagsläkare, sjuksköterska , KBT-terapeut och psykolog. Även rehabiliteringssamordning, arbetsförmågebedömning samt alkohol- och drogrehabilitering är en viktig del i arbetet.

Sjukskrivning

Vid kortare sjukfrånvaro eller efter en påbörjad rehabiliteringsutredning bokas läkarbesök för eventuell sjukskrivning. I ett samspel mellan arbetsgivare och medarbetare ges också rådgivning till hur en sjukskrivning kan se ut på bästa sätt för alla parter.

När en arbetsgivare upplever att en medarbetare sjukanmäler sig väldigt ofta kan det vara svårt som arbetsgivare att veta hur man skall hantera detta. Ett mycket uppskattat verktyg är vår “ringa in service” där medarbetaren ombeds att ringa till oss vid varje tillfälle denne sjukanmäler sig och får då avlämna en kort hälsorapport som loggas. Med detta system är det också lättare för arbetsgivare att fatta beslut om i vilket skede eventuellt förstadagsintyg från läkare skall utkrävas av medarbetaren. För att bryta ett mönster av många korttidssjukskrivningar brukar ett samtal med medarbetaren bokas in med sjuksköterska för genomgång och hälsorådgivning.

Avbokning

På grund av lång förberedelse inför ett rehabiliteringsbesök gäller andra avbokningsregler för besöken. För 1,5 timmars rehab-besök gäller 5 arbetsdagars avbokningstid.