Medical

Psykoterapi

Hos oss erbjuder vi KBT (kognitiv beteendeterapi) hos egna terapeuter med exceptionell kompetens och stor vana vid näringslivet.

Psykoterapi

Våra terapeuter

Andrea Pohl - KBT

Vår hjärna ser likadan ut idag som för 40 000 år sedan och har som primär uppgift att öka våra överlevnadschanser. Situationer hjärnan tolkar som hotfulla aktiverar vårt kamp- och flyktsystem. När kamp och flyktsystem är mer aktivt än trygghetssystemet begränsas våra kognitiva förmågor.

Vi vet idag att vi kan förändra våra tankar och beteenden genom att skapa nya kopplingar mellan nervceller. Under sessionerna identifieras ”här och nu” situationer för att utforska individens automatiska tankar och beteendemönster. Syftet är att pröva och tillämpa nya strategier (utveckla nya kopplingar mellan nervceller) för önskad förändring. Med förbättrade kognitiva färdigheter ökar vårt handlingsutrymme och vi upplever färre situationer stressande.

Min specialistkompetens inom företagsledning, stress och stressrelaterad ohälsa har gjort att jag jobbar mycket med ledare. Mitt fokus handlar mycket om att skapa förutsättningar för hållbar prestation och välmående genom att utgå från individens förutsättningar, aktuell livssituation och utvecklingsmöjligheter.

Jenny Fuxe - KBT

Det finns många anledningar till att vi mår psykiskt dåligt. Det kan handla om sviktande självkänsla, oro, stress på arbetet, ångest, utebliven livsglädje eller problem i dina relationer. Kanske har du drabbats av en kris som gör det svårt att hantera vardagen och som gör att du behöver hjälp med att förstå och komma vidare.

Kognitiv Beteendeterapi, är en terapiform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu. Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och kan förklara mycket varför vi mår dåligt. Men på samma sätt kan vi påverka dem så att vi kan må bra igen. I KBT är vi mer intresserade av problemlösning än orsakerna. Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.

Jag är utbildad KBT- terapeut, kognitiv beteendeterapeut vid Centrum för kognitiv psykoterapi Stockholm – Sörmland. Jag har också en fil kand från Stockholms Universitet. För några år sedan startade jag min egen privata mottagning, KBT Vega, vid Odenplan i Stockholm. Jag är också verksam som individual -och parterapeut på Egil Linges mottagning på Sveavägen. Innan dess jobbade jag bl a som terapeut på Valsta vårdcentral nära Sigtuna med både ungdomar och vuxna.