Price list

Occupational Health

Prices are stated ex VAT

Annual service fee

600

sek / person

Health Checkup Premium

*

incl. doctor's appointment

*

1 950

sek

Doctor's appointment *

450

sek

Stress form

*

with summary

*

295

sek / person

Rehabilitation doctor

start-up meeting

3 700

sek

Rehabilitation doctor

revisit

3 200

sek

Doctor visit rehab

lic. physician

2 200

sek

CBT

from

1 250

sek

Crisis management

2 100

sek

Ergonomics

1 300

sek / h

CPR training

up to 12 people

5 990

sek / session

Medical certificate

from

1 195

sek

Drug test

from

2 390

sek

X-ray examinations

from

1 050

sek

Clinical chemistry

additional blood samples

from

195

sek

Vaccination

from

370

sek

* VAT-exempt services

Private Health

Prices are stated inc VAT

Health Checkup Premium

incl. doctor's appointment

2 700

sek

Doctor's appointment *

1 500

sek

Medical certificate

from

1 195

sek

Vaccination

from

370

sek

* When you visit us for annual Health Checkup Premium, other doctor visits cost 450 sek.

FAQ

Hur lång tid tar det att komma igång?

Vanligtvis är ni igång på en dag.

Vi går igenom era behov och skickar därefter ut ett e-avtal som ni signerar digitalt.

Hur sker betalningar?

Vi skickar fakturor i efterhand.

I de fall ni vill att er personal ska betala för vissa tjänster själva kan de betala med kort eller swish på plats i vår mottagning, i samband med besök.

Kan vi sätta ett kostnadstak?

Ja, vi skräddarsyr upplägget så att antalet eskalerade medarbetare inte gör att överenskommen budget överskrids. Självklart går det även bra att testa oss på ett mindre antal medarbetare för att sedan skala upp successivt.

Kan jag som chef få en indikation om mina medarbetares hälsotillstånd?

Informationen på individnivå är självklart sekretessbelagd. Däremot kan du som beställare få en månatlig uppdatering på den generella mentala hälsan på företaget. Detta kan användas som insiktsfullt underlag under organisationsförändringar eller liknande, så att ni kan följa hur arbetsstyrkans mående påverkas och erbjuda in rätt stöd.

Hur mycket tid förväntas varje anställd lägga?

Det är såklart helt beroende på hur behovet och intresset ser ut. För anställda som blir tilldelade klinisk hjälp, vid exempelvis sjukskrivning, kan det krävas att man lägger ner tid varje vecka. För någon utan direkt problematik är upplägget mer fritt.

Health Check

Business customers

Health Check

Private customers

Day one medical certificate

Business customers

Switchboard hours
Weekdays between 08.30–10.00 and 13.30–14.30

Medical certificate for higher authority

AISAB

Switchboard hours
Weekdays between 08.30–10.00 and 13.30–14.30

All other appointments

Contact us for booking

Switchboard hours
Weekdays between 08.30–10.00 and 13.30–14.30