Medical

Personal

Personal

Länkar

Tidrapport - Vaccinbussar

Nedan finner du tidsrapport för respektive månad för de tider som du arbetat i vaccinbussar. Både Sjuksköterska och informatör fyller i under dessa. 

OBS! Rapporten ska vara inne senast 3:e i efterföljande månad för att lön ska hinnas betalas ut till 25:e.

Inventering

Använd följande länk för inventering av vaccin: