Påssjuka

Om Påssjuka
Påssjukan är en väldigt smittsam sjukdom som drabbar både barn och vuxna. Vaccin mot påssjuka ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet men kan vid till exempelvis utlandsresor behöva tas i förtid och kan då tas på en av våra mottagningar mot privat betalning.​

 

Vaccinationsprogrammet
De flesta svenskar är skyddade mot påssjuka i och med det allmänna vaccinationsprogrammet. När barnet är 18 månader ges den första MPR-dosen enligt vaccinationsprogrammet. Påfyllnadsdosen sker sedan i årskurs 1 eller 2.

 

Om vaccinet MPR
Vaccinet är en kombinationsspruta som heter MPR och skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund.

 

Doser och skydd
Vaccinet ges i två doser för att ge ett bra skydd. Den första dosen ger ett så kallat grundskydd mot sjukdomen. Den andra dosen stärker och förlänger skyddet.

 

Vem bör ta vaccinet?
Vuxna som ej har blivit vaccinerade som barn

 

Barn som ska resa utomlands
Vid utlandsresor kan vaccinationen behöva ske tidigare än 18 månader, vilket kan ordnas på en av våra mottagningar mot privat betalning.

 

Personer födda mellan år 1960-1980
Individer som är födda i Sverige mellan år 1960-1980 bör komplettera sitt skydd eller påbörja vaccination förutsatt att man inte har insjuknat i sjukdomen tidigare och endast fått en dos av vaccinet.