Medical

Om oss

Medical är en svensk sjukvårdskoncern som etablerades 1989 och ingår idag i Curira Group. Verksamheterna delas in i olika affärsområden. Vi på Medical har alltid höga ambitioner och strävar efter att ge bästa möjliga service och vård för dig med fokus på din hälsa och ditt välbefinnande.

Vår sjukvårdspersonal har lång erfarenhet och bred kompetens, hos oss kan du därför känna dig trygg och omhändertagen.

Om oss

Våra affärsområden

MEDICAL KLINIKER

Medical består av heltäckande företagshälsovård, privathälsovård, läkarintygsmottagningar samt är landets ledande utlandsmottagning och har avtal med de flesta internationella försäkringsbolag, rederier, flygbolag, hotell ambassader och utlandsbeskickningar.

Medical har sina tre huvudmottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

MEDICAL / DOKTOR.SE - SJUKVÅRD

Medical har specialistläkarmottagningar med offentligt finansierad sjukvård.

Medical & Doktor.se tillhör samma sfär och all annan sjukvård går genom vår vårdapp Doktor.se.

Patientavgiften för att använda Doktor.se är för närvarande 0 kronor och vi har öppet dygnet runt. Du får snabb, trygg och säker vård genom vår app och våra vårdcentraler. Vi erbjuder kontakt med kvalificerad vårdpersonal, såsom sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (t.ex. barnmorska), läkare och psykologer. Doktor.se är helt enkelt din smarta vårdcentral.

MEDICAL / DOKTOR.SE - PROVTAGNING COVID-19

Medical / Doktor.se har på uppdrag av Region Stockholm, Region Uppland och Region Skåne fått i uppdrag att utföra antikroppstester för Covid-19.

Medical / Doktor.se har en kapacitet om 52 200 blodprover i veckan och är därmed Sveriges största enskilda blodprovstagare genom tiderna.

MEDICAL VÅRDCENTRAL

Medical driver en vårdcentral och BVC i Göteborg genom avtal med VGR.

DOKTOR.SE - VACCIN & HÄLSA

Doktor.se – Vaccin & Hälsa är den främsta aktören inom walk-in kliniker i Sverige. Konceptet med walk-in kliniker innebär lättillgänglig och skräddarsydd vård med högklassig service.

Vårt mål är att täcka en så stor del av Sverige med vård för alla och i nuläget planeras och byggs 25 kliniker. I våra walk-in kliniker erbjuds vaccinationer, hälsokontroller, blodanalyser, läkarintyg, digital vård och expressvård.

MEDICAL VACCIN

Sida vid sida med våra heltäckande walk-in kliniker, Doktor.se – Vaccin & Hälsa, finns 22 vaccinationsbussar för fästingvaccination och en vaccinationsbuss för influensavaccin. Vi är den aktör i landet som besöker flest antal orter under fästingsäsongen och kan numera titulera oss som landets största vaccinatör.

MEDICAL FYSIOTERAPI

Inom affärsområdet Fysioterapi är Medical en av landets ledande aktörer med en portfölj av några av de mest välrenommerade och väletablerade mottagningarna.

MEDICAL LAB

Smolab tillhandahåller hälsokontroller och blodprover online med snart över 100 provtagningsplatser. Smolab är vårt snabbast växande affärsområde.

MEDICAL OMSORG

Medical Omsorg har ett koncept av tjänster som bidrar till att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle – för alla.

Dessa tjänster, som delas in i verksamhetsområdena Medical Omsorg, Medical Skydd och Medical Familjehem, erbjuds till socialtjänsterna i landets kommuner.

Det är med stolthet som medarbetarna inom Medical Omsorg ser att det är möjligt att hjälpa utsatta människor att känna glädje och framtidstro.

“Vi på Medical har varje år flera hundratusen besökare till våra vaccinationsbussar, specialistläkarmottagningar, sjukgymnastmottagningar, provtagningsmottagningar och företagshälsovårdsmottagningar. Vi är mycket glada att så många väljer oss som sin vårdgivare och hoppas få välkomna ännu fler i framtiden. “

Filip Lind

Affärsområdeschef