Meningokock

Om Meningokocksjukdom
Meningokocksjukdom är en så kallad epidemisk hjärnhinneinflammation som orsakas av bakterier och kan leda till blodförgiftning (sepsis). I värsta fall kan det leda till dödsfall och ge livslånga besvär.

Sjukdomen förekommer framförallt i Afrika, men finns i hela världen. Vid utlandsresa till Afrika rekommenderas därför vaccination mot meningokocker. Vaccination inför pilgrimsfärden till Saudiarabien (Hajj) är exempelvis ett krav.

 

Om vaccinet
Vi erbjuder följande meningokockvacciner:

Bexsero – vaccin mot grupp B-meningokocker för barn från 2 månaders ålder och vuxna

Nimenrix – vaccin mot grupperna A, C, Y och W för barn från 6 veckors ålder och vuxna

Vaccinet ges i muskeln på överarmen eller i låret på barn, ungdomar och vuxna.