Mässling (MPR)

Om Mässling
Mässling är en sjukdom som orsakas av ett virus. Symtomen är hög feber och hudutslag som börjar i ansiktet och sprider sig till resten av kroppen. Sjukdomstillståndet kan bli så allvarligt att det är livshotande. Det är också vanligt att man får följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation.

 

Sjukdomsprevalens
Sjukdomen är ovanlig i Sverige då den ingår i vaccinationsprogrammet, men är mer vanligt förekommande i andra länder där sjukdomen till och med har ökat under de senaste åren. För utlandsresor är det därför särskilt viktigt att se till att vara vaccinerad.

Vaccinationsprogrammet
De flesta svenskar är skyddade mot mässling i och med det allmänna vaccinationsprogrammet. När barnet är 18 månader ges den första MPR-dosen enligt vaccinationsprogrammet. Påfyllnadsdosen sker sedan i årskurs 1 eller 2.

 

Om vaccinet MPR
Vaccinet är en kombinationsspruta som heter MPR och skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund.

 

Doser och skydd
Två doser av MPR ger i regel ett livslångt skydd mot mässling.

Vem bör ta vaccinet?
Vid utlandsresor kan vaccinationen behöva ske tidigare än 18 månader, vilket kan ordnas på en av våra mottagningar mot privat betalning.

 

Personer födda mellan år 1960-1980
Individer som är födda i Sverige mellan år 1960-1980 bör komplettera sitt skydd eller påbörja vaccination förutsatt att man inte har insjuknat i sjukdomen tidigare och endast fått en dos av vaccinet.