Kolera (Dukoral)

Om Kolera
Kolera är en bakteriesjukdom som gör att man får svår diarré. Kolera sprids genom föroreningar i vatten och mat och förekommer ofta i länder som har sämre vatten- och avloppssystem. ​

Karakteristiska symtom för kolera är hög feber och vattentunna diarréer som gör att du blir väldigt trött och svag. Kolera kan även framkalla magsmärtor och illamående.

Vill du ha rådgivning kring eventuell vaccination mot kolera inför din resa? Kontakta oss för att få gratis rådgivning av en sjuksköterska.

 

Om vaccinet
Koleravaccinet är i form av en drickbar vätska och heter Dukoral.

Vem kan vaccineras?
Vaccinet kan ges till vuxna och barn över 2 år

Gravida

Äldre personer

Vaccinet rekommenderas till personer som tänker vistas i ett land med risk för kolerasmitta under längre tid och leva och äta under enkla hygieniska förhållanden.