Influensavaccin

Vad är influensan?
Influensa är en sjukdom orsakad av flera olika virus. Varje år sprids två olika Influensa A och två olika Influensa B virus.​

 

Symtom och sjukdomsförlopp
Hög feber, hosta, ont i kroppen och huvudet. Det kan vara en vanlig förkylning men också influensa. Influensa börjar vanligen akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och ökande besvär med hosta. Små barn och åldringar kan få en lite annorlunda sjukdomsbild med hosta tillsammans med diarré och kanske kräkning. Efter några dagar brukar besvären ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka.

 

Komplikationer
Några personer blir allvarligt sjuka med rejäla andningsproblem när de får influensa. Det är framförallt personer som har olika hjärt- och lungbesvär, immunbristtillstånd, gravida eller de som är äldre än 65 år. En vanlig komplikation är lunginflammation

 

Hur smittar influensan?
När du nyser och hostar rakt ut i luften smittar du. Likaså kan du smitta med händerna om du inte tvättar dem efter att du snutit dig eller om du hostat i handen.

Tiden mellan smittotillfället och insjuknandet är kort, mellan ett till fem dygn.

 

Riskgrupper
Vi har avtal med Stockholm Läns landsting för att kunna erbjuda influensavaccinet gratis till riskgrupper. Riskgrupper är följande:

 

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.