Medical

HLR-utbildning

Hjärt- och lungräddning (HLR) är en livräddningsteknik som är användbar i många nödsituationer som till exempel hjärtattack, nära drunkning och hjärt- och andningsstillestånd.

HLR-utbildning

Så fungerar det

Allmän info

Medical rekommenderar att alla, lekman som medicinsk personal, går en HLR-utbildning/kurs med jämna mellanrum för att hålla sin kunskap uppdaterad.

Det är mycket bättre att göra något än att inte göra ingenting alls. Om du är rädd för att dina kunskaper eller förmågor inte är 100 procent fullständiga, kom ihåg att skillnaden mellan att göra något och göra ingenting kan vara någons liv.

Olika nivåer

Outbildad
Vi rekommenderar att om du inte gått utbildning i HLR ska du endast HLR med händer. Det innebär alltså oavbruten bröstkomprimering på 100 till 120 en minut tills ambulans anländer (beskrivs mer i detalj nedan). Du behöver inte försöka rädda andning.

Fullt utbildad
Om du är välutbildad och säker på din förmåga, kontrollera om det finns en puls och andning. Om det inte upptäcks andning eller puls inom 10 sekunder bör du börja med bröstkomprimering. Börja HLR med 30 bröstkomprimeringar innan du ger två räddningsandetag.

Tränad men ringrostig
Om du tidigare har fått HLR-utbildning men inte är helt säker på dina förmågor, gör du bara bröstkomprimering med en hastighet av 100 till 120 per minut. (Detaljer beskrivna nedan.)

Ovanstående råd gäller vuxna, barn och spädbarn som behöver HLR, men inte nyfödda (spädbarn upp till 4 veckor gamla).

HLR kan hålla syresatt blod flödande till hjärnan och andra vitala organ tills en mer definitiv medicinsk behandling kan återställa en normal hjärtrytm.

När hjärtat stannar kan bristen på syresatt blod orsaka hjärnskador på bara några minuter. En person kan dö inom 8 till 10 minuter.

För att lära sig HLR ordentligt rekommenderar vi att boka en utbildning/kurs med en av våra certifierade instruktörer för första hjälpen inklusive HLR och hur man använder en hjärtstartare (AED).

Om du är outbildad och har tillgång till en telefon, ring 112 eller ditt lokala nödnummer innan du börjar HLR. Sändaren kan instruera dig i rätt procedurer tills hjälp kommer.

Kursens innehåll

I kursen lär ni er nyttiga kunskaper om hur man ger livräddande hjärt- och lungräddning i kombination med hanterande av en hjärtstartare. Utbildningen behandlar teoretiska och praktiska moment där ni kursdeltagare lär er hjärt- och lungräddning (HLR), att agera rätt vid luftvägsstopp samt hantera en hjärtstartare på bästa sätt.

  • Hjärt-lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Hjärtstartare

Majoriteten av tiden av utbildningen går ut på praktiskt övande på varsin HLR-docka. Genom den praktiska träningen får deltagarna lära sig och blir säkra på hur en situation i verkligheten skall behandlas. I kursen tränas även stabilt sidoläge på varandra för att känna hur det känns med en riktigt människa.

Praktisk information

Längd: ca 2 timmar

Antal deltagare: 1-12 personer

Plats: Ert företag