Hepatit A & B

Om Hepatit A & B
Hepatit A är en sjukdom som sprids genom förorenad mat och dryck och kan bli väldigt allvarlig vid insjuknande. Hepatit A finns över hela världen men du löper störst smittorisk när du reser till länder som håller lägre standard på sitt vatten och avlopp.

Du bör vaccinera dig mot hepatit A när du reser till stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Europa och Nordamerika.

Hepatit B är en sjukdom som sprids genom blod och vid oskyddat sex. Hepatit B är en sjukdom som ger en inflammation i levern. Några som får hepatit B blir aldrig av med sjukdomen.

​​

Om vaccinet
Vaccinet mot hepatit A och B heter Twinrix och ges tillsammans som ett så kallat kombinationsvaccin. Vaccinet ger alltså skydd mot båda sjukdomarna från samma spruta.

Dosschema och skydd
Dosering ser ut enligt följande och ges med kombinationsvaccinet:

 

Dos ett

Dos två, en månad efter första dosen

Dos tre, sex månader efter andra dosen.

 

Efter vaccination med Twinrix erhålles skydd mot hepatit A i 25-30 år och ett livslångt skydd mot hepatit B.

Vem kan vaccineras?
Barn från sex månader kan vaccineras.