Medical

Hälsokontroll

Målsättningen med hälsokontrollen är att finna avvikelser som kan leda till att upptäcka eventuella brister och sjukdomar i förtid. Hälsokontrollen är uppdelad på två olika besök.

Pris: SEK 2500 (Kort, Swish eller Klarna faktura)

Hälsokontroll

Hälsokontrollens innehåll

EKG (Hjärta)

EKG är en undersökning där man kan upptäcka hjärtsjukdomar och störningar i hjärtats rytm.

Blodtryck

Blodtrycket är det tryck som skapas i blodkärlen när blodet pumpas ut från hjärtat i kroppen.

Syntest

Syntest görs på både nära och långt håll för att i tidigt skede upptäcka synnedsättning. 

Hörseltest

Audiogram (hörseltest) görs för att upptäcka och diagnostisera hörselnedsättningar.  

Lungmätning

PEF-mätning och minispirometri görs som två olika typer av lungmätningar. 

BMI

Mätning, vägning och uträkning av BMI (Body Mass Index) görs som ett mått på hälsan. 

Urinprov

Ett urinprov lämnas i samband med sjuksköterskebesöket för att leta efter glukos & protein.

Avföringsprov

Du får ett provtagningspaket med dig hem som du tar med tillbaka till doktorsbesöket som avföringsprov. 

Blodprov

I hälsokontrollen ingår ett stort blodprovspaket som screenar en stor del av kroppen. Se mer nedan.

Blodanalyser

Blodstatus

Njurprover

Leverprover

Järnprover

Urinsyra

PSA*

Långtidsblodsocker*

Snabbsänka

Glukos (blodsocker)

Kolesterol

Blodfetter

Vitamin B12*

Sköldkörtelprover*

* Vid ålder över 40 år.

Hälsokontroll

Så fungerar det

På det första besöket träffar du en sjuksköterska som gör fysiska tester och tar blodprov. Tillsammans med sjuksköterskan bokar ni in en tid som passar dig för genomgång av provsvar med läkaren.

På det andra besöket träffar du en läkare för att gå igenom provsvaren tillsammans. Under besöket har du tid att ställa eventuella frågor som rör din hälsa och livsstil. Du kommer sedan att få med dig provsvaren hem.

I hälsokontrollen ingår det ett blodprovspaket som är utformat för att leta efter avvikelser. Efter hälsokontrollen hjälper vi självklart till med att följa upp eventuella avvikelser, exempelvis 24 timmars blodtrycksmätning vid för högt blodtryck, 24-timmars EKG vid avvikelser vid testet i hälsokontroller, nya blodprover vid sådana avvikelser, stor spirometri vid problem som upptäcks med andning.