Gula febern

Om Gula febern
Gula febern är en mycket farlig virussjukdom orsakad som sprids via myggor i Sydamerika och Afrika.

Vid insjuknande i Gula febern blir du allvarligt sjuk med kraftig huvudvärk, ont i musklerna, hög feber och gulsot som en påföljd av leverinflammation. Vid gula febern får du även blod i avföring och kräkningar. Sjukdomen har hög dödlighet.

Genom att vaccinera dig mot gula febern kan du förhindra att få sjukdomen.​ Vaccinet heter Stamaril.

 

Rekommendationer
Många länder kräver ett intyg på att du fått vaccination mot gula febern för att få komma in i landet. Många av dessa länder är länder som inte själva har sjukdomen i sitt land men som ändå vill veta att du som inresande turist inte har sjukdomen. Det är också vanligt förekommande att länder kräver att du uppvisar vaccinationsintyg även om du endast mellanlandat i ett lnd som har sjukdomen på väg till din slutdestination.​

 

Livslångt skydd
Vid vaccination mot gula febern får du ett livslångt skydd

Vem kan ta vaccinet?
Vaccinet kan tas från att man är 9 månader gammal.