Grundskydd (Boostrix)

Om grundskyddet
Grundskyddet Boostrix Polio skyddar mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis) och polio. Difteri, stelkramp och kikhosta är sjukdomar som orsakas av bakterier, medan polio är en virusinfektion.

 

Difteri drabbar främst luftvägarna som svullnar upp och kan leda till syrebrist, men kan även leda till nerv- och hjärtproblem.

Stelkramp (tetanus) är numera ovanlig i Sverige på grund av massvaccination. Sjukdomen orsakar muskelstelhet och kraftiga muskelspasmer som kan vara smärtsamma och livshotande.

Kikhosta orsakar svåra hostattacker som även kan vara livshotande på grund av syrebrist. Symtom på kikhosta kan även visa sig i form av luftrörskatarr, lunginflammation och krampanfall.

Polio är en virusinfektion som kan variera i allvarlighetsgrad – från en mild sjukdom till förlamning och dödsfall. ​

 

Skydd i 20 år
Skyddet gäller i ungefär 20 år mot difteri och stelkramp, och 10 år mot kikhosta.


Vem kan vaccineras?
Boostrix Polio kan ges från att man är 3 år gammal och används som påfyllnadsdos till barn från 4 års ålder, samt ungdomar och vuxna. Vaccinet bör ej användas av individer som ej har vaccinerats eller ej har fulländat primärvaccinationen mot difteri och stelkramp tidigare.

Biverkningar
Vaccinet injiceras i muskeln på överarmen. Vanliga biverkningar är smärta och ömhet vid stickområdet. Vid feber bör man ej vaccineras, utan vänta tills man blir frisk.