FSME Immun

Fästingvaccin (TBE)

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.

Fästingvaccin (TBE)

Information

Spridning

TBE finns mestadels i Mellansverige som till exempel hela Storstockholm och Stockholms skärgård. Det finns även runt Vänern, runt Vättern samt på västkusten.

TBE har även stor spridning i hela östra Europa samt Åland.

Åldersgräns

TBE-vaccin ges till barn från och med att de fyller 1 år.

Vaccination - Intervall

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas tidigast efter 5 månader och högst 12 månader efter dos 2. Tredje dosen bör ges inom samma fästingsäsong, eller åtminstone innan den följande fästingsäsongen börjar.

För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en dos vart femte år. Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är äldre eller har nedsatt immunförsvar.