Medical

Ergonomi

Om ni behöver hjälp med ergonomi & arbetsmiljö så kan vår ergonom hjälpa till. Vi kan komma på arbetsplatsbesök eller hålla webbmöten.

Ergonomi

Så fungerar det

Allmän info

Vår ergonom erbjuder ergonomiutbildningar på företag med individuella arbetsplatsbesök och efterföljande rapportsammanställning, i första hand inriktat mot dator och kontorsarbetsmiljöer.

Förutom ergonomiutbildningar och arbetsplatsanalyser hjälper han företag vid omflyttningar, nyinköp av möbler, belysningsplanering och omflyttningar från egna rum till ”öppna kontor”, vilket han har stor erfarenhet av.

Vi samarbetar med kunniga inredare och har ett brett nätverk inom sjukgymnastik, naprapati, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, arkitekter och belysningsexperter.