Medical

Drog- & alkoholtest

Vi utför drogtester och alkoholtester på personalen i företag. Vi kan utföra enskilda tester eller på hela grupper, på bestämda tider eller slumpvalda.

Drog- & alkoholtest

Så fungerar det

Allmän info

Det vanligaste är att upprätta en policy i företagets arbetsmiljöplan (godkänt och sanktionerat av fackförbunden) där man beslutar om en generell drog/alkoholtest på arbetsplatsen.

I denna policy kan också konsekvenserna av alkohol/drogmissbruk anges.

Tillvägagångssättet rent praktiskt är att man talar om för personalen att man bestämt att man på arbetsplatsen, oannonserat, kommer att genomföra en alkohol och drogtest för alla, kanske uppdelat på grupper olika dagar. I detta fall kommer vi till arbetsplatsen (eller gruppen till oss) och tar dessa prover. (blodprov + urinprov). Personalen ger ett skriftligt medgivande att de delger sina resultat till företaget.

Test inför nyanställning

Inför nyanställning är det numera oftare regel än undantag att man låter drog och alkoholtesta den person man avser att anställda eller på något annat sätt knyta till företaget. Vi rekommenderar att man antingen gör en rekryteringshälsokontroll som innehåller både alkohol- och drogtest alternativt endast väljer alkohol- och drogtesten. Fördelen med att göra rekryteringshälsokontrollen är att bredden på denna även påvisar personens övriga hälsa.

Medical har för många rekryteringsföretag blivit det självklara valet för just rekryteringshälsokontroller men också för små och medelstora företag som skall anställa nyckelpersoner som skall komma att fylla en viktig position framöver i verksamheten.

Vi kommer till er

Vi erbjuder att komma med vårt mobila team till er arbetsplats och testa personalen. Vi kan komma en gång och testa hela personalen alternativt komma flera gånger och slumpmässigt drogtesta delar av personalen.

Testa enskild medarbetare

Att göra en alkoholtest, likt den man gör i trafiken (promilletest), kan man göra på en enskild anställd om man misstänker att denne är påverkad. Man måste dock kunna finna ett skyddsbehov, dvs personen skall kunna åsamka skada för sig själv eller arbetet, tex köra ett fordon eller bete sig illa inför kunder eller medarbetare. Är det helt uppenbart att personen är påverkad är det självklart att man kan kräva detta. Fackorganisation skall underättas.

Vid misstanke om drogmissbruk gäller detta på samma sätt.

Man kan också vid misstanke om ett högt alkoholintag generellt enligt ovan göra ett drog/alkoholtest. Detta visar droganvändning och hur stort generellt alkoholintag man har (CDT).

Testa samtliga medarbetare eller en avdelning

När vi kommer till arbetsplats brukar det enklaste vara om man delat upp i grupper och att vi kallar en och en. Om både drogtest och alkoholtest genom blodprov ska göras brukar det enklaste vara att vi får låna ett rum under den tid vi disponerar på er arbetsplats.

Om ni väljer att sända personalen till oss på någon av våra mottagningar gäller samma sak, det enklaste är att skicka små grupper fördelade över en för- och eftermiddag.