COVID-19 – Antikroppar (SARS-CoV-2 IgG)

SEK 495

}

15 minuter

Provsvar 1-10 dagar

Vi erbjuder från 2020-05-14  ett antikroppstest för Covid-19 (coronavirus). Detta är ett test som kräver venöst blodprov och inte ett snabbtest som tidigare enbart har kunnat erbjudas. Detta är alltså helt nytt. Genom att testa dig för antikroppar kan du se om du varit smittad och genomgått ett sjukdomsförlopp med Covid-19.

IgG-antikroppar påvisas vanligen 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS- CoV-2. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.

Riktlinjer för provtagning:

 

Folkhälsomyndigheten har ställt upp riktlinjer för hur vi skall agera i samband med provtagning för Covid-19 serologi, SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

Alla är välkomna att boka detta test. Vi måste dock alltid prioritera följande grupper vid hög belastning.

● Personal inom sjukvård och omsorg
● Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet och relevanta delar av samhället
● Riskgrupper

 

N

Östermalm - Karlaplan

Kommendörsgatan 44
114 58 Stockholm

Tidsbokning: 08-545 816 70

N

Södermalm - Mariatorget

Torkel Knutssonsgatan 33
118 49 Stockholm

Tidsbokning: 08-545 816 70

Mer om blodprovsanalysen går att läsa här: COVID-19 (SARS CoV-2 serologi)

För att läsa mer om samhällsviktig verksamhet, relevanta delar av samhället och Medicals provtagningsinformation. Klicka här.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för provtagning: Folkhälsomyndighetens riktlinjer