Botswana

Botswana

Rekommenderade vaccin:Hepatit AHepatit BTuristdiarré/KoleraGrundskydd Tillägg beroende på längd på resa:Gula febernMalariaprofylaxTyfoid