Bältros

Om Bältros
Bältros är en sjukdom som kommer genom samma virus som ger vattkoppor. Symtom för bältros är blåsor på huden som gör ont. Dessa blåsor kommer ofta på ena sidan av kroppen. Du kan endast få bältros om du någon gång haft vattkoppor, och kan inte bli smittad med bältros av att träffa någon som har vattkoppor.

Alla som haft vattkoppor kan få bältros men vanligt är att det kommer efter du fyllt 50 år. Personer över 50 år kan därför vaccineras mot bältros genom att ta sprutan Zostavax.

Orsak
Efter genomgången vattkoppsinfektion finns virus kvar latent i kroppens nervceller. Denna vilande virusinfektion kan senare i livet aktiveras igen vilket då leder till bältros. Personer som aldrig har insjuknat i vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte heller få bältros.

Om vaccinet
Bältrosvaccinet heter Zostavax och skyddar mot bältros och postherpetisk neuralgi (PHN) som är en vanlig komplikation.

Detta vaccinet ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige.

Vem kan vaccineras?
Personer över 50 år*

*Personer med allvarlig immunbrist, pågående immunsuppressiv behandling, överkänslighet mot ingående ämnen, obehandlad tuberkulos, hög feber samt gravida bör ej vaccineras mot bältros.