Publicerat: 2021-04-27
Så skapas skydd mot våld i nära relationer

Den senaste tiden har våld i nära relationer blivit en het politisk fråga. Alltför länge har de mött förtvivlande kvinnor och barn som söker skydd från våldet. Även slagna män får skyddat boende.

”Mona” är drabbad. Hon blev slagen av sin sambo.
Stressad, rädd och förtvivlad lämnade hon sin bostad med sin son kramande hårt i handen.
De flydde från mannen som använder våld.
De blev snabbt upphämtade av en medarbetare från Medical och åkte direkt till en skyddslägenhet. Där det fanns möjlighet för ”Mona” och hennes son att andas ut och ta sats mot nästa steg i livet.
Medical har ständig beredskap – dygnet runt – att rycka ut om socialtjänsten eller polisen, på uppmaning av socialtjänsten, ringer om akut placering.
– Vi ska omedelbart kunna hämta upp de som drabbas när samtalet har kommit, säger ”Petter”, verksamhetschef.

Ny telefon
Han berättar att Medical har noga upparbetade rutiner för hur skyddsarbetet går till. ”Mona” fick exempelvis direkt lämna ifrån sig sin mobiltelefon och fick istället en annan mobil knapptelefon. Detta för att inte sambon kan spåra henne och sonen.
– De första dagarna är mest akuta. Det är då som mannen har mest hämndbegär och kan göra vad som helst för att ta reda på de finns. Därför måste vi ha ett extremt säkerhetstänkande i vårt arbete och vara medvetna om att det finns en hotbild bakom våra klienter.
När ”Mona” hämtat sig i sitt skyddat boende blir det en genomgång av säkerhetsrutinerna och samtidigt får hon information om olika möjligheter till ett fortsatt bra liv.

Om barnen
Här är det också viktigt att möta barnen och deras behov när det gäller skola, fritid och trygghet. Stort fokus är på barnen.
”Petter” förklarar att Medical, som finns i Stockholm, Göteborg, Småland och Uppsala, erbjuder lägenheter som finns på olika platser. Det handlar alltså inte om ett kollektivboende.
– Den stora fördelen med vårt sätt att arbete är att vi därmed kan möta varje enskilda behov och önskemål.
”Petter”, som bara jobbat några månader inom Medical, berättar om känslorna och förtvivlan som ofta möter honom.
– Under min första arbetsvecka träffade jag fyra olika kvinnor som var främmade för mig. Men bara inom några minuter började de gråta. Det visar hur dåligt de mår. Detta gör mig oerhört berörd och jag tvekar aldrig att visa min medkänsla för dem.

Även män
I det sammanhanget betonar ”Petter” att det också finns män som blir slagna av sina anhöriga.
– Då handlar det ofta att mannen blir mentalt nedbruten och klarar inte att använda sitt fysiska övertag utan finner sig att bli slagen. Därför finns också män som behöver skydd.
En annan stor känsla är skammen. Många känner skam för att livet tagit denna utveckling:
– Det ska inte finnas någon skam på kvinnan. Skammen ska ligga på mannen, säger ”Petter”.
Oavsett det är män eller kvinnor som drabbas har ”Petter” ett råd till anhöriga som misstänker att något inte står rätt till.
– Tveka inte att kontakta sociala myndigheter eller polisen.
FOTNOT: Av sekretess är ”Petter” ett fingerat namn och ”Mona” är ett skapat exempel från verkligheten.

Fakta/Våld i nära relationer
Enligt statistiken utsätts en av fem kvinnor i Sverige för våld i nära relationer. 
Enbart fyra procent anmäler. Det innebär cirka 11 000 anmälningar per år. Bara 140 av de anmälda männen fälldes förra året i domstol.
Mellan 3 000 till 4 000 personer kommer till skyddat boende varje år.
Mörkertalet är fruktansvärt.

I avsnitt 9 av Curira podden berättar ”Petter” som detta viktiga arbete: Här är länken till poddavsnitet: https://www.curira.se/curira-podden-viktigt-skydd-mot-vald-i-nara-relationer/