Publicerat: 2021-04-22
Smolabs hälsotester ger positiva samhällseffekter

En ökad hälsomedvetenhet bland befolkningen samtidigt som den traditionella sjukvården får mindre möjligheter att utföra hälsokontroller. Det är en dålig kombination.
Då är det bra att Smolab finns. En uppskattad tjänst som möter kundens önskan att få kontroll över sin egen kropp, vilket skapar positiva samhällseffekter. 

– När den traditionella sjukvården tar hand om patienter som blivit sjuka, kan vi möta upp och ge möjlighet att förebygga sjukdom, säger näringsfysiolog Christina Ho, (bilden ovan) som var med om att skapa Smolab 2018 och sedan dess haft en nyckelroll i verksamheten.
Alltfler inser vikten av att ta hand om sin egen kropp. Samhället präglas av en större hälsomedvetenhet som på sikt kan få ner sjuktalen och minska pressen på sjukvården.
Den pågående pandemin har också bidragit till en ökad insikt bland befolkningen att verkligen ta hand om sig.

Konceptet
Men inom den traditionella sjukvården finns inte resurser att möta den ökade efterfrågan på hälsotester. Därför vänder sig alltfler till Smolab.
Konceptet är enkelt och effektivt.
1) En kund, som önskar en hälsokontroll, går in på hemsidan www.smolab.se och väljer önskad hälsokontroll. Det handlar om blodprov, urinprov alternativt avföringsprov. På hemsidan erbjuds en palett av olika hälsokontroller.
2) Kunden fyller i önskade provtagningar som Smolabs medarbetare sedan skickar till aktuell provtagningsplats. Här nekas ingen något hälsoprov. Smolab har avtal med ett 50-tal olika vårdcentraler och kliniker runt om i Mellansverige som utför dessa provtagningar.
3) Provtagningen utförs.
4) Kort därefter kan kunden läsa provsvaret, samt ett läkarutlåtande, på sin digitala journal, som finns på Smolabs hemsida. 

Positiva reaktioner
Blir det bra svar kan kunden känna sig frisk och må bra. Är provsvaren mindre bra finns möjlighet att komma till sjukvården i god tid och minska risken för tråkig utveckling av en sjukdom.
– I takt med en ökad hälsomedvetenhet i samhället har vi märkt ett kraftigt ökat intresse för 
Smolabs tjänster. Vi får regelbundet positiva reaktioner från personer som nekades provtagningar inom den traditionella sjukvården, men fick ett helt annat mottagande från oss, vilket betydde mycket för dem. Det är trevliga reaktioner, säger Christina Ho.
Hon har alltid haft ett stort intresse för hälsa och utbildade sig därför till näringsfysiolog. 
I samband med studierna insåg Christina Ho vilken samhällsinsats som Smolabs tjänster skulle innebära. Ledningen för Medical lyssnade på Christina Ho och gav henne möjligheten att bygga upp hela konceptet från grunden. Ett arbete som präglats av ett stort engagemang för friskvård.
– Jag hoppas också att det engagemanget märks i vår dagliga kundkontakt, säger Christina Ho och förklarar vad som utmärker Smolabs tjänster jämfört med andra aktörer på marknaden:
– De flesta har enbart blodtester, men vi erbjuder också fysiska tester som urinprov och avföringsprov. Dessutom ligger vi långt framme när det gäller kunskaper kring provtagningar. 

Hemsidan http://www.smolab.se som har en viktig funktion i Smolabstjänster.

Ett exempel är PSA-proven för prostatacancer. Nu har vi gått ett steg längre och erbjuder det nya STHLM 3-testet som är bättre på att upptäcka aggressiv prostatacancer än PSA.
Christina Ho är tydlig när hon presenterar framtidsvisionen för Smolab:
– Ett första steg är att utöka provtagningsmöjligheter i hela Sverige och sedan utveckla verksamheten i utlandet.

Hon fortsätter:
– Nästa steg är att utveckla verksamheten till en mer heltäckande tjänst med mer kostinformation till kunderna. Det kan handla om direkta kostråd eller samarbete med matbutiker där kunden, efter kontakt med oss, kan beställa anpassade näringsriktiga matkassar. Vi vill bidra till ett nyttigare samhälle.

Fakta/Smolab-Medical
Smolab ingår i Medical – en sjukvårdskoncern som etablerades 1989 och ingår i Curira gruppen.
Medical har en vårdverksamhet som bland annat erbjuder företagshälsovård, vaccination, hälsokontroll och läkarintyg.
Dessutom har Medical en omsorgsverksamhet för skyddat boende, familjehem och kontaktpersoner.
Mer information finns på hemsidorna:
www.smolab.se
www.medical.se