Publicerat: 2020-09-06
Spännande samarbete skapar 25 vårdbutiker

Medical, som är en del av Curira Group AB, har inlett ett spännande samarbete med Doktor.se.
Därmed har förutsättningar skapats för att erbjuda ett unikt hälsokoncept från första kontakt till
undersökning och vägen mot ett bättre mående.

– Detta är en kombination av de styrkor som finns inom Medical och Doktor.se, vilket leder till att
vi tillsammans kan erbjuda många bra tjänster. Bland annat planerar vi att öppna 25 vårdbutiker
runt om landet, säger Filip Lind, affärsområdeschef på Medical.


Bakgrunden till det här samarbetet är intressant: Doktor.se har en app med cirka en miljon
användare. Där får kunden medicinsk rådgivning av läkare eller sjuksköterska. Doktor.se har också en
stor marknadsorganisation. Men Doktor.se har inte hunnit utveckla den personliga kontakten med
patienterna.

Medical har varje år cirka 450 000 besökare till sina vaccinationsbussar, specialistläkarmottagningar,
sjukgymnastmottagningar, provtagningsmottagningar och företagshälsovårdsmottagningar. Medicals
organisation är byggd för personliga möten med läkare och sjuksköterskor samt fysiska
provtagningar. Men Medical har inte den marknadsorganisation som krävs för att kunna växa i
önskad takt på marknaden.


– Genom att förena de möjligheter som Doktor.se har genom sin app och Medicals möjligheter för
personliga möten, förenas våra styrkor och vi kan erbjuda något riktigt bra. Detta är viktigt eftersom
vi måste kunna erbjuda den kompletta hälso- och sjukvården annars klarar man sig inte i framtiden,
säger Filip Lind.


25 vårdbutiker
Ett resultat av samarbetet är att Doktor.se och Medical under hösten 2020 och våren 2021 kommer
att öppna 25 vårdbutiker som ska ligga vid strategiskt utvalda platser i kommuner från Malmö i söder
till Skellefteå i norr.
Varje butik kommer att erbjuda tjänster som vaccination, provtagning, hälsokontroller,
företagshälsovård, enklare sjukvård och möjlighet att få nödvändiga läkarintyg. I varje vårdbutik
kommer det att finnas max tre personer. En läkare och två sjuksköterskor.
Dessa vårdbutiker kommer att heta Doktor.se vaccin och hälsa. Men de kommer att drivas av
Medical.


Stort i framtiden
Inom ledningen för Medical anser man att det är viktigast att det starkaste varumärket får namnet på
vårdbutikerna samtidigt som Medical blir garanten för en bra verksamhet.
– Detta kan vara början på en utveckling av vårt samarbete till något riktigt stort i framtiden, menar
Filip Lind.


Samtidigt fortsätter Medical att utvecklas som en egen kärnverksamhet med Medical Fysioterapi
(sjukgymnastik), Medical Specialistmottagningar, Medical Vårdcentraler och Medical
Vaccinationsbussar.

Detta är en verksamhet som just nu går mycket bra och bjuder in till spännande
utvecklingsmöjligheter.


Mer information i Medical respektive Doktor.se finns på hemsidorna: www.doktor.se och
www.medical.se